Ouderparticipatie

Het is van groot belang dat ouder(s)/verzorger(s) nauw betrokken zijn bij het wel en wee van hun kind op school. Leerlingen voelen zich beter op hun gemak als hun ouder(s)/verzorger(s) een goed contact hebben met de school en weten wat er dagelijks samen met de kinderen wordt gedaan, zodat zij er thuis over kunnen praten en er rekening mee kunnen houden. De schoolloopbaan van de leerling verloopt dan vaak beter en met minder problemen.

Wilt u een meehelpen op school? Stuur dan een mail naar or@klinkerschiedam.nl De ouderraad heeft een eigen site, klik HIER.

Wilt u meespreken over het beleid van de school, dan is de medezeggenschapsraad is voor u. Klik HIER.