Klinker Plus

Sport

De Klinker profileert zich naast het Daltononderwijs als een Sportieve Basisschool. Dit betekent o.a. veel aandacht voor bewegingsonderwijs, sport- en spelactiviteiten. Voor de groepen 3 t/m 8 is er jaarlijks een sportdag. In de kalender treft u de data aan. In de vakanties en op een aantal woensdagmiddagen promoot de school actief de deelname van onze leerlingen aan verschillende sportevenementen, die in de gemeente Schiedam worden georganiseerd. Daarnaast zijn er vanuit de stichting SWS sportcoaches aan de school verbonden om na schooltijd op onze sportvelden activiteiten voor leerlingen en buurtkinderen te leiden

Muziek

De leerkrachten besteden aandacht aan zang, spelen met muziekinstrumenten, luisteren naar en bewegen op muziek.

Daarnaast verzorgen bevoegde muziekdocenten enkele lessen onder schooltijd voor de overige groepen en individuele muzieklessen of cursussen na schooltijd. Klik hieronder voor meer informatie. De school werkt ook in het kader van de regeling Impuls Muziek samen met muziekvereniging Harpe Davids.

Muziekles op De Klinker