กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

นำโดย นายภราดร พวงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์ศักดิ์ เงากระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เพื่อรำลึกถึงกวีเอกสุนทรภู่และได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ

เพื่อส่งเสริมการแสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านภาษาไทย


กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นการประกอบศาสนกิจทางศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาพุทธพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้แห่เทียนพรรษาเพื่อนำถวายณ วัดสุนทรสันติธรรมและวัดบ้านโคกสี อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมากิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมี นายภราดร พวงประโคน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา เป็นประธานในพิธี

เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

และ ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์


งานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ได้จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายภราดร พวงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา เป็น ประธาน นายพงษ์ศักดิ์ เงากระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาที่ร่วมทำบุญเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล

และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงนักเรียน และศิษย์เก่าได้ตระหนักเห็นถึงความสําคัญของโรงเรียนอันเป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งให้การศึกษาแก่ทุกบุคคลและอบรมบ่มนิสัยมาอย่างช้านานเข้าร่วมรับการประเมิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข


ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

ในวันที่ 30 มีนาคม 2566

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา พร้อมด้วย โรงเรียนเมืองคง โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม

และ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

เข้าร่วมรับการประเมิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 


เข้าร่วมรับการประเมิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข


ป้ายเกียรติยศแสดงความยินดีแด่ครูผู้ควบคุมและนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

และสรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มัธยมศึกษา) ปีการศึกษา 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 - 1 กุมภาพันธ์ 25661 2 3 4 ...