กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามที่นักเรียนถนัดและต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้ตนเอง

ให้นักเรียนพิจารณากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้งหมดนี้ แล้วคลิกเลือกกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ คนละ 1 กิจกรรม เท่านั้น ตามลิงค์รับสมัครด้านล่างนี้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1”