โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 

เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ฯ ...เพิ่มเติม...

คณะผู้บริหารศึกษาดูงาน 

ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ม.เชียงใหม่

...เพิ่มเติม...

"ทำบุญโรงพยาบาลสัตว์"

...เพิ่มเติม...

หมอหน้าม้า VS หมอ รพส.มข

...เพิ่มเติม..

อันตรายจากการใช้ ไอบูโพรเฟน

...เพิ่มเติม..

หยุดใช้ยาคุมกำเนิดกับสุนัข-แมว

...เพิ่มเติม..

สัตววิทยรักษ์สารฉบับที่ 2 ปี 2565

สัตววิทยรักษ์สารฉบับที่ 1 ปี 2565

สัตววิทยรักษ์สารฉบับที่ 2 ปี 2564

เวลาเปิดให้บริการและแผนที่

เปิดบริการในเวลาทำการ 

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 

**ยกเว้นวันพฤหัสบดี #ปิดบริการในช่วงบ่าย เวลา 12.00 - 16.30 น.**


เปิดบริการนอกเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 16.00 น


เวลาปิดรับบัตร

ปิดรับบัตร ช่วงเช้า 11.15 น.

ปิดรับบัตร ช่วงบ่าย 15.30 น. (วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด 15.00 น.)

ปิดรับบัตร ช่วงเย็น 19.15 น.

** พักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 น. ทุกวันทำการ**