การจองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ

ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลการร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 22 - 28 มกราคม 2562

ตารางการแจ้งเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

การสวดพระอภิธรรม 1 วัน มี 4 รอบ

1) รอบเวลา 10.00 น. (พระพิธีธรรม จำนวน 10 รูป)

2) รอบเวลา 14.00 น. (พระพิธีธรรม จำนวน 10 รูป)

3) รอบเวลา 17.00 น. (พระพิธีธรรม จำนวน 10 รูป)

4) รอบเวลา 19.00 น. (พระพิธีธรรม จำนวน 10 รูป)

* การเป็นเจ้าภาพ ใน 1 รอบ ประกอบด้วยเจ้าภาพ 11 คณะ แต่ละคณะจะจัดที่นั่งให้เจ้าภาพ 50 ท่าน

* แจ้งเป็นเจ้าภาพ โดยร่วมถวายปัจจัย คณะเจ้าภาพละ 30,000 บาท


โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

**ชื่อบัญชี "กองทุนหลวงพ่อคูณปริสุทโธ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์"

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขบัญชี 551-435912-9

2) ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขบัญชี 983-3-56933-1

3) ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขบัญชี 631-3-50022-2

โดยสามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่อีเมล์ porntibo@kku.ac.th

หรือ โทรสาร 0 4336 3291

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ที่ 16 อาคารคณะแพทยศาสตร์ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3799,0 4336 3804

โทรสาร 0 4336 3291

หรือติดต่อได้ที่ นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ หัวหน้างานบริการกลาง กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ 0 4320 2057