การจองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ

ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลการร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 22 - 28 มกราคม 2562

ตารางการแจ้งเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

การสวดพระอภิธรรม 1 วัน มี 4 รอบ

1) รอบเวลา 10.00 น. (พระพิธีธรรม จำนวน 10 รูป)

2) รอบเวลา 14.00 น. (พระพิธีธรรม จำนวน 10 รูป)

3) รอบเวลา 17.00 น. (พระพิธีธรรม จำนวน 10 รูป)

4) รอบเวลา 19.00 น. (พระพิธีธรรม จำนวน 10 รูป)

* การเป็นเจ้าภาพ ใน 1 รอบ แต่ละคณะจะจัดที่นั่งให้เจ้าภาพ 50 ท่าน

* แจ้งเป็นเจ้าภาพ โดยร่วมถวายปัจจัย คณะเจ้าภาพละ 30,000 บาท


โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

**ชื่อบัญชี "กองทุนหลวงพ่อคูณปริสุทโธ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์"

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขบัญชี 551-435912-9

2) ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขบัญชี 983-3-56933-1

3) ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขบัญชี 631-3-50022-2

4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขบัญชี 4381217774

5) ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขบัญชี 020141853661

โดยสามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่อีเมล์ porntibo@kku.ac.th

หรือ โทรสาร 0 4336 3291

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ที่ 16 อาคารคณะแพทยศาสตร์ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3799,0 4336 3804

โทรสาร 0 4336 3291

หรือติดต่อได้ที่ นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ หัวหน้างานบริการกลาง กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ 0 4320 2057

ติดต่อส่วนบริการต่างๆ

ด้านพิธีการและพิธีสงฆ์ 081-257-4648

ด้านต้อนรับและอำนวยความสะดวก 081-717-4430

ด้านการจองเป็นเจ้าภาพโรงทาน 081-5928318

ด้านการประสานงานญาตครูใหญ่ 086-8682769 , 089-9419448 , 081-5926855 , 086-8534353

วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ พร้อมญาติครูใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเข้าแต่พระสงฆ์

เวลา ๐๘.๔๕ น. พระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมมธโช) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

เวลา ๐๙.๒๐ น. พิธีสวดมาติกาบังสุกุล

เวลา ๐๙.๔๐ น. พิธีทอดผ้าบังสุกุล ๔๐ ไตร

เวลา ๑๐.๔๐ น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ

เวลา ๑๒.๐๐ น. เคลื่อนร่างครูใหญ่ทั้งหมดไปยังฌาปนสถานวัดต่างๆ และเคลื่อนสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทุโธ) ไปยังฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง พระอารามหลวง ณ บริเวณด้านหลัง พุทธมลฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น

เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายเพลิงจริงสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๖.๓๐ น. ญาติครูใหญ่พร้อมกัน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทําบุญอัฐิและมอบอัฐิแก่ญาติครูใหญ่

เวลา ๐๗.๐๐ น เดินทางไปลอยอังคารและเถ้าอัฐิพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ณ แม่น้ําโขง จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ การแต่งกาย

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ข้าราชการ ขุดปกติขาว ไว้ทุกข์ ประชาชนทั่วไป แต่งชุดไทยหรือชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ชุดไทยหรือชุดสุภาพ ไว้ทุกข์