บริการจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ 

บริการจองห้องปฏิบัติการออนไลน์ 

ประกอบด้วยห้องดังนี้ (คลิ๊กชื่อห้องเพื่อดูตัวอย่างห้อง)

1.  ห้อง Room 5 Micro Teaching (ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค)

2. ห้องประชุม Room 7   ความจุ 15 ที่นั่ง

3. ห้อง 1112/2

4. ห้อง 1105 Digital Media Production (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตสื่อ Digital)

5. ห้อง 1104

6. ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ความจุ 800 ที่นั่ง

7. ห้องประชุม 1310 ความจุ 15 ที่นั่ง

8. ห้องประชุม 1340 ความจุ 20 ที่นั่ง

9. ห้องประชุม 1343 ความจุ 15 ที่นั่ง

10. ห้องประชุม 1431 ความจุ 15 ที่นั่ง

11. ห้องปฏิบัติการ ED-TEAL ชั้น 4 ห้อง Digital Teaching and Learning (ED-TEAL) ความจุ 65 ที่นั่ง

12. ห้องปฏิบัติการ 1408 (ห้องปฏิบัติการเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ความจุ 30 ที่นั่ง 

13. ห้องประชุม 1507  ชั้น 5 ความจุ 70 ที่นั่ง


ขั้นตอนการจองห้องปฏิบัติการออนไลน์

1. โปรดพิจารณาห้องที่เหมาะสมกับการใช้งาน/กิจกรรม ของท่าน

  2. โปรดตรวจสอบตารางสถานะของห้องที่ท่านประสงค์จะใช้งาน จากปฏิทินที่แสดงที่หน้าเว็บนี้

3. ทำการจองห้องปฏิบัติการผ่านลิงค์โดย คลิ๊ก 👉🏻  จองห้องปฏิบัติการออนไลน์  👈🏻

4. โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนข้อมูลการจองของท่านผ่าน Line ไปยังผู้ดูแล และข้อมูลการจองของท่านจะปรากฏที่ปฏิทินที่หน้าเว็บนี้ 

5. เมื่อข้อมูลการจองของท่านจะปรากฏที่ปฏิทินที่หน้าเว็บนี้ ถือว่าการทำการจองสำเร็จ

6. ท่านสามารถใช้บริการห้องปฏิบัติการที่ท่านทำการจองได้ตามวันเวลาที่ท่านได้ทำการจอง

7. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถประสานงานได้ที่หน่วยเทคโนโลยี/หน่วยอาคารสถานที่ ชั้น 1 

คณะศึกษาศาสตร์ หรือท่านสามารถติดต่อ เบอร์ภายใน 50413