ภาพกิจกรรม

การจัดการระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมือทันสมัยใหม่ในการประเมินระบบคุณภาพ : ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14-15 ธันวาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของสายงานนักเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7" (รอบที่ 1) วันที่ 18 ธันวาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของสายงานนักเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 8 9 และ 10" (รอบที่ 2) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่องเล่าจากครู: บูรณาการทางคลินิกสู่นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด (Stories from Teachers: The Integration of Clinical Skills to Physical Therapy Innovation) : ณ ห้องประชาสโมสร อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562
"เทคโนโลยีการแพทย์แม่นยำ เชิงพาณิชย์" : ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
การสร้าง DNA strip ไม่ยากอย่างที่คิด” โดย ดร.มงคล เวสารัชเวศย์ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น.ณ ห้องสัมมนา 4 ชั้น 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น