โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์

ปีการศึกษา 2564

แนะนำวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ผู้บริหารพบนักเรียน นักศึกษา

ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

โทร 081-9779409

นายอุดมศักดิ์ มนูศิลป์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทัพยากร

โทร 095-6610125

นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

โทร 081-0499234


นายสมจิตร วรศักดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โทร 098-9795141


ดร.ชัชวาล อุ่นแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

โทร 062-9151796


ข้อมูลสำหรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่

E-book รายละเอียดงานที่เกี่ยวข้อง กับนักเรียน นักศึกษา>>>>คลิกที่รูป

และLineกลุ่มสำหรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง

เพื่อใช้สำหรับติดต่อครูที่ปรึกษาประจำกลุ่มเรียน แยกตามระดับชั้น

ตารางเรียน 1/2564

ลิงค์ระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง