เว็บไซต์จัดการแข่งขัน

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสิน

ประกาศ

  • ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ คลิกดูรายละเอียด ]
  • ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 1 [ คลิกดูรายละเอียด ]

เอกสารประกอบการดำเนินงาน

ประกาศ คำสั่ง และร่างคำสั่ง