ผู้เข้าอบรมสามารถ Download ใบเกียรติบัตรได้แล้วที่เมนู Download ใบเกียรติบัตรผู้อบรม

ตารางการอบรม.pdf
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (40000)โทรศัพท์ : 0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร : 0-4325-5367