PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
KOLEJ KOMUNITI PASIR GUDANG

Peneraju Komunti Berilmu

JADUAL KURSUS BULAN SEP 2023

KURSUS PENDEK

Kurus yang ditawarkan kepada semua lapisan masyarakat untuk meningkat kemahiran, pengetahuan serta taraf sosio-ekonomi melalui kursus yang fleksibel dan mudah alih.

PSH BERMODUL

i. PSH bermodul
Modul latihan kemahiran jangka pendek berasaskan proses kerja sebenar yang dilaksanakan tanpa ujian dan penilaian. Peserta program ini akan diberikan Sijil Penyertaan.

ii. PSH bermodul (Kredit)
Modul latihan kemahiran yang mengandungi pakej kursus dan dilaksanakan dengan ujian dan penilaian. Peserta yang mengikuti program ini akan diberi Sijil Penyertaan, Sijil Modul dan dianugerahkan Sijil PSH Bermodul (Kredit) setelah tamat program.

PENDIDIKAN ISLAM SEPANJANG HAYAT (PISH)

Inisiatif dibawah Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) yang menggabungkan latihan dan kemahiran dan pendidikan agama. Pelan Induk PSH 2017 - 2025 telah menggariskan dua aspirasi iaitu:
i. Semua pelajar di institusi tahfiz dan pondok perlu diberikan ilmu kemahiran TVET dan keusahawanan; dan
ii. Semua umat Islam mendapat peluang yang luas untuk mengikuti PISH.

Untuk keterangan lanjut :