ขอแสดงความยินดีกับ นายกชกรวิชญ์ พิมพิสาร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567 และได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ด้วย

::  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา อกท.หน่วยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะในงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป

:: ข่าวทั่วไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

- จบม.3 เรียนต่อ ปวช. จบม.6 และ ปวช.3 เรียนต่อ ปวส.  จบปวส. เรียนต่อ ป.ตรี

สมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init  รายละเอียดรับสมัคร สแกนคิวอาร์โค้ด ประกาศรับสมัคร หรือเข้ากลุ่มไลน์สมัครเรียน เพื่อสอบถามแอดมิน กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่  เพจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น m.me/301773476539226  หรือ 043-009-772