คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เครือข่ายอำเภอเทพา

Website : http://gg.gg/d0ojr E-mail: lschool@kjd.ac.th

โรงเรียนในเครือข่ายลำไพล จำนวน 8 โรงเรียน

1.โรงเรียนบ้านแม่ที (สำนักงานเครือข่ายฯ) 2.โรงเรียนบ้านลำไพล 3.โรงเรียนบ้านลำเปา 4.โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ 5.โรงเรียนบ้านควนเจดีย์

6.โรงเรียนวัดปริก 7.โรงเรียนบ้านท่าไทร 8.โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายลำไพล ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์
30 ม.ค.2562 ประชุมคณะทำงานกิจกรรม“เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา" ณ ร.ร.บ้านแม่ที

ดูภาพทั้งหมด คลิ๊ก


1 ก.พ. 2562 : ภารกิจของทีมงานผู้กำกับฯ

ร่วมจัดทำ เตรียมค่ายลูกเสือลำไพล ปีการศึกษา561

ณ โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ดูภาพทั้งหมด คลิ๊ก...