Заявка за участие

Заявки и плащане се изпращат не - по късно от

25 май 2018г.

Сумата за курса е 36,00 лв. с ДДС

Плащането става след направена заявка и включване в списък с Участници в курса ,

по банковата сметка на КИИП РК Варна .

Банковата сметка на КИИП - РК Варна е:

IBAN: BG90UNCR75271099803926

BIC: UNCRBGSF Уникредит Булбанк