„Особености при проектиране на стоманени

конструкции на едноетажни сгради“

Кратък лекционен курс

лектор : проф. Николай Рангелов, катедра МДПK, УАСГ

02 юни 2018г

бул. „Цар Освободител“ 76Г, ет.8, Конферентна зала / стая 801-802 / Варна, България