คลังสื่อการเรียนรู้

โรงเรียนขุนยวมวิทยา

คลังสื่อการเรียนรู้ โรงเรียนขุนยวมวิทยา

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักเรียน มีไว้ใช้ในการศึกษาหาความรู้ ผ่านทางสื่อออนไลน์โดยสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา

แหล่งข้อมูล

ช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองแก้ไขปัญหาหรือหาข้อมูลด้วยตนเองได้ด้วยการระบุแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่าย

เว็บไซต์สำหรับนักเรียน

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

เว็บไซต์สำหรับผู้ปกครอง

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

แบบฟอร์มของโรงเรียน

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]