Քրիստոս հարյա՜վ ի մեռելոց:

Օրհնյա՜լ է Հարությունը Քրիստոսի: