חזרה מדורגת לשגרה/ פעילויות ולמידה מרחוק

חזרה לדף ראשי "דרור"

למידה מרחוק בזמן אמת - הסבר וטיפים למורים


הרשמה וכניסה לספרי לימוד


מאגרים מומלצים לשילוב בשיעורים

לשימת לבכם

מערכת השעות, היסעים ואירועים מעודכנים בדפי השכבות מידי יום.

עודכנה מערכת חטיבה עליונה

לסגר שלישי החל מ 10.1.2020

יתכנו שינויים.


יש להגיע 5 דקות לפני

איסופים לדרור  • האיסוף לתלמידים המוזמנים ללימודים - חובה להביא הצהרת בריאות בדף חתום, מסיכה, מי שתייה ואלכוג'ל לניקוי ידיים. אין להגיע עם חום או סימפטומים של מחלה.


29.5.20 - ממנהלת חט"ב להורים ולתלמידים


תוצרי פעילות חט"ב

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

תלמידים כותבים..


שנתיים לאסון צפית בו נספתה תלמידתנו אגם לוי ז"ל. קריית חינוך "דרור" זוכרת ומתגעגעת - הדלקת נר זיכרון

פעילות ביום הזיכרון לשואה

לאור התפרצות נגיף הקורונה נפגש ונתקשר באופן מקוון.

הרעיון ליצור שגרה מעט שונה ולשמור על קשר ולמידה רציפה.

תלמידים יקרים,

לפניכם המערכת המתוכננת לשבוע הקרוב לפי שכבות.

מטרתה לעזור לכם בארגון סדר היום, באופן המאפשר ניהול זמן עצמי לצד עמידה בדרישות הצוות החינוכי.

שיעור סינכרוני- שיעור המתקיים online יחד עם המורה לפי השעה הכתובה המערכת. המורה ישלח קישור כרבע שעה לפני תחילת השיעור.

שיעור א-סינכרוני- שיעור המתקיים offline המטלות ישלחו בחדרי המקצוע. לשאלות - ניתן לפנות למקשר המקצוע.

מוטלת עליכם אחריות גדולה ואנחנו סומכים שתעמדו בה כמו גדולים!

חשוב לנו מאוד לשמור עם כולכם על קשר שוטף - עזרו לנו בכך.

אתכם,

צוות המורים

למידה ובחינות בגרות וגמר - מכתב להורים ולתלמידים

לתלמידי חטיבה עליונה

תלמידים יקרים שלום רב,

כולנו מקווים שלומכם טוב.

מכתב להורים ולתלמידים

למידה ובחינות בגרות וגמר- בימי קורונה

המכתב עודכן במוצ"ש בשעה 21:35

השבוע נמשיך בלמידה מקוונת

באהבה מהמורים - "חטיבת-הנעורים"


באהבה מהמורים - "חטיבה-עליונה"