2017. aasta uudised

29.12.2016 toimunud üldkoosoleku otsused:


1. JUHATUSE LIIKMETE VALIMINE

a) Üldkoosolek otsustas valida neljaliikmelise juhatuse järgmises koosseisus: Heikki Hõbemägi, Reimo Särg, Antti Rammo ja Aimar Talvar. Volituste tähtaeg 2 (kaks) aastat.


2. 2017 HOOAEG

Üldkoosolek otsustas kinnitada 2017 hooaja olulisemad regulatsioonid ja muudatused järgmises redaktsioonis:


a) Võistluskalender

14-15/04 1. etapp

28-29/04 2. etapp

26-27/05 3. etapp

16-17/06 4. etapp

13-15/07 5. ja 6. etapp

18-19/08 7. etapp

15-16/09 8. etapp

Võistluspaigad kinnitatakse peale radadega kokkulepete sõlmimist. Eesti meistrivõistluste arvestusse läheb kuus paremat sõitu kaheksast (seni seitse). Reegli täpne sõnastamine jääb juhatuse kohuseks.

b) Tasumäärad

VÕISTLEJALITSENTSID EUR

Cadet, Micro, Mini, Junior 75

Senior, DD2, Masters, KZ2 125

Tüdrukud, naised Tasuta

Ühekordne litsents 25

Lisatasu plastikkaardi eest 25

REGISTREERIJALITSENTSID EUR

Rahvuslik litsents, Kardiliidu liikmemaks 270


KÕIK RAHVUSVAHELISED LITSENTSID VÄLJASTAB EESTI AUTOSPORDI LIIT.

EMV ETAPPIDE OSAVÕTUTASUD EUR

Cadet 75

(võib muutuda seoses võistlusformaadiga)

Micro 90

Mini, Junior, Max, DD2, Masters, KZ2 100

Eelregistreerimata võistlejate lisatasu 30

VÕISTLUSTE REGISTREERIMISTASU EUR

Kõik kalendrivõistlused 2 x max osavõtutasu

Ainus muudatus on esimese vanuserühma litsentsitasu tõus 25 EUR võrra.


c) Võistlusklassid ja vanused

CADET 6 - 8 a.

MICRO 8 - 10 a.

MINI 10 - 14 a.

JUNIOR 12 - 15 a.

SENIOR alates 14 a.

DD2 alates 15 a.

DD2 MASTERS alates 32 a.

KZ2 alates 15 a.

KZ2 MASTERS alates 32 a.

KZ2 GENTLEMEN alates 44 a.

Juniori ja Seniori võistlusklasside vanuse alampiiri on langetatud ühe aasta võrra seoses CIK-FIA vastava otsusega. KZ2 võistlusklassi lisatakse aktiivi soovil kaks täiendavat vanuseklassi: Masters ja Gentelmen. Toodud vanused on esialgsed, muudatusega seonduvate reeglite täpne sõnastamine jääb juhatuse kohuseks. Kõik KZ2 vanuseklassid võistlevad ühiselt, nagu ka DD2 vanuseklassid.

d) Võistlusformaat ja ajakava

Võistluspäeva tuleb üks start juurde, eelfinaal asendatakse kahe eelsõiduga. Punktiarvestuse põhimõtted jäävad üldjoones samaks, eelsõitude kokkuvõttes antakse senised eelfinaali punktid.

Cadet võistlus on toodud reedesele päevale.

Vt 2017 EMV etapi ajakava.

e) CIK-FIA reeglitele vastav esinina

Kõigis võistlusklassides, va Cadet, on alates aastast 2017 kohustuslik kasutada CIK-FIA reeglitele vastavat, nö allakukkuvat esinina. Karistuseks esinina allakukkumisel on kõigis võistlusklassides

+ 5 sek lõppajale. Vastavalt CIK-FIA reeglitele ei ole see karistus apelleeritav.

f) Üldreeglid

Üldreeglid viiakse vastavusse CIK-FIA rahvusvaheliste reeglitega, va need punktid, mida Eestis ei ole otstarbekas rakendada.

g) Väino Allipere rändkarikas

Väino Allipere rändkarikat väljaandva perekond Kallase soov on tuua Eesti kardispordi vanim rändauhind tagasi oma algse statuudi juurde ja anda see KZ2 võistlusklassi Eesti meistrile. Eesti Kardiliit võtab selle ettepaneku rõõmuga vastu.