A-Math ลีค กันตังพิทยากร

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์อย่างเป็นทางการของ A-Math ลีค

A-Math ลีค คืออะไร ?

A-math ลีค คือการจัดกิจกรรมการแข่งขันเอแม็ททุกๆ สัปดาห์ของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร โดยแต่ละห้อง จะต้องส่งตัวแทนอย่างน้อยห้องละ 2 ทีม เพื่อเข้ารับการอบรม กฎกติกา และวิธีการเล่น จากนั้นจะทำการแข่งขันทุกวันศุกร์ คาบที่ 9 สัปดาห์ละ 1 กระดาน แล้วบันทึกผลการแข่งขัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของการแข่งขัน จะนำผลการแข่งขันทั้งหมดมานับรวมกัน และจัดเรียงอันดับจากอันดับที่ 1 ถึงอันดับสุดท้าย ทีมที่ได้อันดับ 1 จะเป็นผู้ชนะเลิศในลีคนั้น ๆ

A-Math ลีค มีกี่ลีค แบ่งลีคกันยังไง ?

A-math ลีค มีทั้งหมด 3 ลีค ด้วยกัน คือ ลีค 1 ลีค 2 และ ลีค 3 โดยทั้ง 3 ลีคมีวิธีการแบ่งดังนี้

ลีค 1 จะเป็นนักกีฬาเอแม็ท ตัวแทนของโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันเอแม็ทของสมาคมครอสเวิร์ด แห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันความเหลื่อมล้ำทางฝีมือที่มากจนเกินไป นักเรียนกลุ่มนี้ต้องแข่งขันกันเอง

ลีค 2 ทีมที่อยู่ในลีคนี้ จะมาจากการแข่งขันจัดอันดับในวันที่ทำการอบรมให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละห้องเรียน คัดมาเฉพาะ 40 อันดับแรก เข้าสู่ลีค 2

ลีค 3 ทีมที่อยู่ในลีคนี้คือทีมที่ได้อันดับที่ 41 ถึง 90 จากการแข่งขันจัดอันดับในวันที่ทำการอบรมให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละห้องเรียน

A-Math ลีค มีการเลื่อนชั้น หรือตกชั้นเหมือนฟุตบอลหรือไม่ ?

A-math ลีค เมื่อจบแต่ละฤดูการจะมีการจัดเรียงอันดับจากทีมที่ได้อันดับ 1 ถึง อันดับสุดท้ายของแต่ละลีค และจะทำการเลื่อนชั้นกับตกชั้นในฤดูกาลถัดไป โดยมีรายละเอียดในการเลื่อนชั้น หรือตกชั้นดังนี้

- 5 อันดับสุดท้ายของลีค 1 จะตกสู่ลีค 2 ในฤดูกาลถัดไป

- อันดับที่ 1-5 ของลีค 2 จะขึ้นสู่ลีค 1 ในฤดูกาลถัดไป

- 5 อันดับสุดท้ายของลีค 2 จะตกสู่ลีค 3 ในฤดูกาลถัดไป

- อันดับที่ 1-5 ของลีค 3 จะขึ้นสู่ลีค 2 ในฤดูกาลถัดไป

1 ฤดูกาลของ A-Math ลีค ใช้ระยะเวลาเท่าไร ?

A-math ลีคจะนับฤดูกาลดังนี้

1. ตั้งแต่เปิดเทอม 1 จนถึงสัปดาห์ก่อนสอบกลางภาคเทอม 1

2. ตั้งแต่สัปดาห์แรกหลังสอบกลางภาคเทอม 1 จนถึงสัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคเทอม 1

3. ตั้งแต่เปิดเทอม 2 จนถึงสัปดาห์ก่อนสอบกลางภาคเทอม 2

4. ตั้งแต่สัปดาห์แรกหลังสอบกลางภาคเทอม 2 จนถึงสัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคเทอม 2

รวมทั้งสิ้นใน 1 ปีการศึกษาจะมีการแข่งขัน 4 ฤดูกาล

A-Math ลีค ใช้ระยะเวลาในการแข่งขันนานขนาดนี้ มีของรางวัลอย่างไรบ้าง ?

รางวัลสำหรับผู้ชนะ

1. ถ้วยเกียรติยศสำหรับผู้ชนะเลิศ ใน A-Math ลีค 1 และเหรียญรางวัลหรือเกียรติบัตรสำหรับอันดับ 2-5 พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน A-Math ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ จังหวัดนครราชสีมา

2. เหรียญรางวัลหรือเกียรติบัตรสำหรับผู้ชนะเลิศ ใน A-Math ลีค 2 พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน A-Math ชิงแชมป์ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา หรือ สุราษฎร์ธานี และเหรียญรางวัลหรือเกียรติบัตรสำหรับอันดับ 2-5

3. เหรียญรางวัลหรือเกียรติบัตรสำหรับอันดับ 1-5 ใน A-Math ลีค 3

A-Math ลีค เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

สำหรับกิจกรรม A-Math ลีค นั้นเกิดขึ้นได้เพราะท่านผู้อำนวยการภิญโญ จินตนปัญญา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทักษะพื้นฐานของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ด้านการคิดคำนวณ อีกทั้งอยากให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงได้นำเอาหมากกระดานเข้ามาเป็นส่วนนึงในการฝึกทักษะเหล่านั้นให้กับเด็กนักเรียน เพราะนอกจากจะมีเอแม็ทลีคแล้ว ทางโรงเรียนกันตังพิทยากรยังมี คำคม และครอสเวิร์ดลีคอีกด้วย แนวคิดของท่านคือ หากเราสามารถกระตุ้นให้สังคมในโรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ โรงเรียนก็จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด

แล้วจุดประสงค์ของเว็ปไซต์นี้ล่ะ สร้างมาเพื่ออะไร ?

เพื่ออยากให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของห้องทุกคน รวมถึงบุคคลทั่วไป สามารถตรวจสอบผลการแข่งขัน เช็คอันดับตารางคะแนนปัจจุบัน และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ A-Math ของโรงเรียนกันตังพิทยากร

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์