สรุปอันดับ A-Math ลีค 1

ตารางสรุปผลการแข่งขัน.xlsx