DANSK KANO OG KAJAK FORBUNDS

ÅRSMØDE 2020

Brøndby Stadion

DEN 14. NOVEMBER 2020.

Årsmøde på Brøndby Stadion

Dansk Kano og Kajak Forbund afholder Årsmøde, lørdag den 14. november 2020 i Laudrup Lounge, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby.

Der er åben for indskrivning fra kl. 9.00. Dørene lukkes kl. 09.30.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af stemmeudvalg.

  3. Bestyrelsen aflægger beretning i henhold til §18, og denne sættes til afstemning.

  4. Bestyrelsen aflægger regnskab for 2019 og fremlægger aktuel balance 2020.

  5. Forbundets planer for 2021 præsenteres.

  6. Indkomne forslag diskuteres og eventuelle ændringsforslag udformes. Forslag sættes til afstemning.

   1. Forslag 1 fra Hellerup Kajakklub om ændring af DKF’s vedtægter § 11

   2. Forslag 2 fra DKF’s bestyrelse om ændring af DKF’s vedtægter § 10

  7. Bestyrelsen præsenterer det kommende års budgetforslag.

  8. Vedtagelse af klubbernes kontingent for det følgende år, i henhold til budgetforslag.

   1. Valg af Formand

   2. Valg af 2. næstformand

   3. Valg af Bestyrelsesmedlem for landshold og elite

   4. Valg af Bestyrelsesmedlem for klubaktiviteter og motion

   5. Valg af medlem(1) til DKF’s appeludvalg

   6. Valg af medlem(1) til DKF’s appeludvalg

   7. Valg af suppleant til DKF’s appeludvalgValg i henhold til §12 og §13.

   8. Valg af revisor

  9. Eventuelt.

SE PRÆSENTATIONER & MATERIALER FRA ÅRSMØDET HER


Workshops 2020 udgår pga COVID-19Programmer og materiale fra tidligere samlinger kan ses her: