VALKEAN miehen visiot

Monille valkea merkitsee politiikassa kirjottamatonta - valkeaa - lehteä, josta ei tiedetä mitään. Tätä tyhjää tilaa olen täyttänyt kirjoittamalla kirjan "Valkean miehen visiot - Porvoon kehittäminen vuoteen 2030". Sinulla on mahdollisuus ostaa kirjaa 10 euron hintaan lähettämällä viestiä. Alla on listattu tiivistetysti omat visioni Porvoon kehittämisestä vuoteen 2030

 • Kaupunki, jossa asukkaat viihtyvät ja tuntevat sen omakseen. Porvooseen halutaan muuttaa, eikä sieltä haluta pois.
 • Pääkaupunkiseudun johtava kehyskunta. Tätä voidaan mitata niin bruttokansantuotteella, asukasmäärän kasvulla, muuttovoitolla kuten myös asukas- ja yritystyytyväisyydellä.
 • Sivistysverkoltaan Suomen esimerkkipaikkakuntia, jossa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluita tarjotaan terveissä ja turvallisissa tiloissa niin kaupungissa kuin kylissäkin. Koulutus on seurannut maailman kehitystä, opettajien tärkeä asema oppimisessa on korostunut ja pienistä yksiköistä on tullut kustannustehokas voimavara. Yhtään lasta ei ole väistötiloissa.
 • Yrittäjäystävällinen kaupunki, johon on elinkeinotoimen ja yritysten tiiviin yhteistyön tuloksena kehittynyt Kilpilahden lisäksi toinen merkittävä yrityskeskittymä.
 • Matkailijoille laajoja elämyspalveluita tarjoava paikka, jossa joen rannoille on kehittynyt matkailijoita kiinnostavaa palvelutoimintaa. Porvoo on kehittänyt keskusta-aluetta kolmen johtoajatuksen varaan: Vanhan kaupungin idylli, torin ympäristön kauppakeskittymät ja Länsirannan elämyspalvelut.
 • Virtaviivaistanut hallintonsa vastaamaan kunnan ja kuntalaisten tarpeita maakuntauudistuksen jälkeen. Hallinnon ja eri palvelukeskusten kustannukset on mitoitettu päivitettyyn työkuormaan ja työn vaativuustasoon. Porvoon talous on tasapainossa.
 • Parantanut huomattavasti kiinteistöjen hallintaa ja kasvattanut jäljelle jääneen kiinteistöomaisuuden arvoa pitkäjänteisellä suunnittelulla ja korkeatasoisella kiinteistöjen ylläpidolla. Liikuntapaikat ja koulujen liikuntasalit ovat osa kaupungin omaa Liikuntapaikat Oy:tä.
 • Kehittänyt Kuninkaanportin aluetta siten, että siellä on vähintään yksi päivittäistavarakaupan suuryksikkö.
 • Noussut kaupungiksi, jossa kouluikäiset ja sitä nuoremmat lapset liikkuvat enemmän kuin muissa Suomen kunnissa. Tämä on mahdollistettu urheiluseurojen ja oppilaitosten matalan kynnyksen toiminnalla, jossa lapset pääsevät helposti nauttimaan monipuolisesta liikunnasta.
 • Kaupunki, jossa virkamiehet valmistelevat ja toimeenpanevat luottamusmiesten tekemät päätökset.
 • Saavuttanut kaiken edellä mainitun läpinäkyvän kansalaisdemokratian periaatteiden mukaan ilman hyväveli tai -sisar verkostojen hämäriä sopimuksia ja kuntalaisten mielipiteitä kuunnellen.