♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1-15 พ.ย. 2561

♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 16 พ.ย. 2561

♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรีนน/ครู 16 พ.ย. 2561

♦ การจัดการแข่งขันฯนักเรียนร่วม พ.ย. 2561

♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 21 - 22 พ.ย. 2561

♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน 2-3 วัน

♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน หลังจบการแข่งขัน 2-3 วัน

LINK