41 นวัตกรรม สร้างสรรค์ การศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

  • โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (รายละเอียด)