สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 (รายละเอียด)

1 เครือข่ายสะพานข้ามแม่น้ำแคว (รายละเอียด)

2 เครือข่ายหนองบัว แก่งเสี้ยน (รายละเอียด)

3 เครือข่ายลาดหญ้า (รายละเอียด)

4 เครือข่ายวังด้ง ช่องสะเดา (รายละเอียด)

5 เครือข่ายเกาะสำโรง (รายละเอียด)

6 เครือข่ายวังเย็น (รายละเอียด)

7 เครือข่ายบ้านเก่า (รายละเอียด)

8 เครือข่ายหนองขาว ท่าล้อ (รายละเอียด)

9 เครือข่ายบ้านใหม่ (รายละเอียด)

10 เครือข่ายเขาน้อย (รายละเอียด)

11 เครือข่ายชาววัง (รายละเอียด)

12 เครือข่ายพังตรุ (รายละเอียด)

13 เครือข่ายหนองตากยา (รายละเอียด)

14 เครือข่ายแม่กลอง (รายละเอียด)

15 เครือข่ายพ่อขุนด่าน (รายละเอียด)

16 เครือข่ายกลอนโด (รายละเอียด)

17 เครือข่ายจรเข้เผือก (รายละเอียด)

18 เครือข่ายศรีสวัสดิ์ 1 (รายละเอียด)

19 เครือข่ายศรีสวัสดิ์ 2 (รายละเอียด)

ผู้เข้าขมเว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ถ.แม่น้ำแม่กลอง ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี 71000

Tel. 0-3456-4330

Fax 0-3456-4262

E-mail Kan1@Kan1.go.th