แนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.กาญจนบุรี เขต1

  • แนวทางการปฏิบัติสำหรับกรณีที่ข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกการจัดอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หนังสือนำ)(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  • แบบติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลในเบื้องต้นโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (ตอบกลับแบบฟอร์ม )