ประกวดราคาซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2560

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ช่องทางการอุทธรณ์

  • การอุทธรณ์แบบ "ไม่ต้องการแนบไฟล์ " กรอกรายละเอียดคลิ๊ก (รายละเอียด)
  • การอุทธรณ์แบบ "ต้องการแนบไฟล์" กรอกรายละเอียดคลิ๊ก (รายละเอียด)