Kallon kyläverkko-osuuskunta

Syksyllä 2019 perustettu Kallon kyläverkko-osuuskunta rakentaa Kittilän Kallon kylään laajakaistaverkon valokuidusta vuosina 2020-2021

Sähköposti: valokuitu(at)kallonverkko.com

Jos olet kiinnostunut valokuituliittymästä Kittilän Kallon kylän alueella, ole yhteydessä osuuskuntaan sähköpostitse.

Kallon kyläverkko-osuuskunta on saanut Lapin ELY-keskukselta Maaseuturahaston myönteisen rahoituspäätöksen valokuituverkkohankkeelleen 5.2.2020. Rahoitus on osittain EU:lta tulevaa ja osittain Suomen valtion rahoistusta. Rahoitus kattaa 70 % rakennushankkeen kustannuksista. Valokuituverkon varsinaiset rakennustyöt on tehty kesän ja syksyn 2020 aikana.

Kallon valokuitukyläverkkohanke 2020:n kuvaus

Kittilässä sijaitsevassa Kallon kylässä pyritään parantamaan merkittävästi tietoliikenneyhteyksiä vuonna 2019 käynnistyvän hankkeen toimista. Kyseessä on investointihanke, joka sisältää myös tietoliikenneyhteyksien käytön kehittämistä ja edistämistä alueella. Hankkeen aikana Kallon kylään rakennetaan tietoliikennekyläverkko valokuidusta. Tietoliikenneverkon rakentamisen toteuttaa Kallon kyläverkko-osuuskunta, joka hankkeen jälkeen hallinnoi ja ylläpitää kyläverkkoa ja tuottaa kyläverkkopalveluja Kallon kylässä. Hankkeella parannetaan merkittävästi kohteena olevan haja-asutusalueen tietoliikenneyhteyksiä ja siten edistetään alueen asukkaiden elinolosuhteita ja asuinviihtyvyyttä sekä turvataan alueella toimivien yritysten ja alueen elinkeinojen toimintamahdollisuudet tulevaisuudessa. Hanke lisää myös alueen houkuttelevuutta sekä asuinpaikkana, että lomanvietto- ja matkailualueena sekä ylläpitää ja edistää maaseutuyhteisön elinvoimaisuutta. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Hankkeen toteutusaika on 31.10.2019-31.12.2021.