รับลมชมตะวัน KKS Run for Fund 2019

Facebook Page : รับลมชมตะวัน KKS Run For Fund 2019

โทรศัพท์: 036-244033 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.)

วันที่จัดงาน: วันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เวลาที่จัดงาน: 05.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่: โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ดำเนินงานโดย: สมาคมครู-ผู้ปกครอง-ศิษย์เก่าโรงเรียนแก่งคอย ร่วมกับโรงเรียนแก่งคอย

วัตถุประสงค์การจัดงาน:

 1. เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนการสร้างโรงอาหารหลังใหม่ของโรงเรียนแก่งคอย
 2. เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนแก่งคอย และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
 3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า นักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและบุคลากรของโรงเรียนแก่งคอย
 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายและตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

..ประเภทการแข่งขัน..

หมายเหตุ

  1. ประเภท VIP สมัครได้ทุกระยะ ได้ทุกประเภทการแข่งขัน
  2. ประเภท Family สมัครได้เพียงระยะเดียว คือ 3 กิโลเมตร ผู้วิ่งประกอบด้วยพ่อ แม่ และลูก จำกัดเพียงแค่ 3 คนเท่านั้น และลูกอายุต้องไม่เกิน 13 ปีบริบูรณ์
  3. ประเภท Overall สำหรับบุคคลทั่วไป แยกชาย/หญิง ไม่แบ่งรุ่นอายุ สามารถเลือกระยะทางการวิ่ง ได้ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะทาง 3 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร หรือ 10 กิโลเมตร

..ของที่ระลึก..

..รางวัล..

..เสื้อที่ระลึก..

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

..เหรียญที่ละลึก..

..เส้นทางการวิ่ง..

กำหนดการกิจกรรม

กำหนดการการวิ่ง

05.00 น. ลงทะเบียน

05.15 น. ออกกำลังกาย (Warm up)

05.30 น. พิธีเปิด

ปล่อยตัวนักวิ่ง 10 กิโลเมตร

05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 5 กิโลเมตร

06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 3 กิโลเมตร

..การชำระเงิน..


..การรับอุปกรณ์..

..สิ่งที่ผู้สมัครร่วมแข่งขันจะได้รับ..

  1. หมายเลขการแข่งขัน
  2. เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน
  3. เหรียญรางวัลที่ระลึก สำหรับนักวิ่งทุกท่านที่วิ่งเข้าเส้นชัย
  4. ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันระยะ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร
  5. แก้ว Yeti สำหรับการวิ่งประเภท VIP เท่านั้น
  6. บริการการจัดการเส้นทางวิ่งจากเจ้าหน้าที่
  7. บริการน้ำดื่ม
  8. บริการทางการแพทย์
  9. บริการอาหารหลังการแข่งขัน

..ติดต่อสอบถาม..

Facebook Page : รับลมชมตะวัน KKS Run For Fund 2019

โทรศัพท์: (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.)