RADIO M fm GOOIT RONNY HANTSON VOOR DE JONGE LEEUWEN

Leerlingen 6de jaar ‘Techniek-Wetenschappen’ geven presentatie rond voorbereidingen Erasmusreis naar Krk in Kroatië.

De leerlingen van het afstudeerjaar ‘6TW’ presenteerden vandaag hun GIP-eindwerk: de volledige uitwerking en omkadering van hun Erasmusreis naar het Kroatische eiland Krk. Naast een uitgebreide powerpoint en gedetailleerd reisverslag werden ook alle kritische vragen beantwoord van de jury die bestond uit bijna alle leden van het middenkader van het GO! Atheneum Geraardsbergen.

In maart 2022 vertrekken deze leerlingen naar het Kroatische eiland in de Adriatische Zee. Het GIP-eindwerk van de laatstejaarsleerlingen bestaat uit de volledige voorbereiding, omkadering en organisatie van deze studie- en werkreis die twee weken duurt. De leerlingen moeten zelf het vervoer (vliegtuigen, huurauto’s, …), de huisvesting en de activiteiten ter plaatse organiseren.

Daarnaast regelen en verzorgen ze ook de contacten met het stagebedrijf ‘Ponikve Krk’. Het Kroatische bedrijf is gespecialiseerd in het afvoeren van afvalwater, afvalbeheer en werkt rond milieugerichte oplossingen rond transport en afvalverwerking. De leerlingen gaan er zowel logistieke als wetenschappelijke ondersteuning geven aan het bedrijf en krijgen een gevarieerd werkrooster voorgeschoteld. Daarnaast kijken de leerlingen heel erg uit naar de activiteiten die ze zelf konden selecteren: het bezoek aan een zipline, het varen met een duikboot, een natuurwandeling, een bezoek aan de oude stadsmuren en een uitdagende fietstocht. Het wordt een grote uitdaging want de leerlingen gaan zelfstandig gedurende twee weken in één huis leven en moeten zelf ook iedere dag koken.

Begeleidster en vakleerkracht mevr. De Clercq kijkt enorm uit naar de stagereis: “Twee jaar geleden beleefden onze leerlingen een ongelofelijke ervaring in Krk. De samenwerking met het stagebedrijf is fantastisch en ik hoop dat deze groep jongeren evenveel kan bijleren en ook evenveel kan genieten van deze unieke ervaring."

Contact seminarie Cyprus

Hannelore Meganck aan het woord:

Tijdens de herfstvakantie nam ik deel aan het "Climate Change contact seminar for Small Scale Projects" in Pafos, Cyprus. De kern van dit seminarie was om nieuwe internationale contacten te leggen tussen de verschillende individuele scholen aanwezig en om samen te brainstormen over kleinschalige projecten die we eventueel samen kunnen uitvoeren rond het thema klimaatverandering. De bedoeling was om grensoverschrijdend na te denken hoe we onze leerlingen kunnen inspireren en activeren om zich in te zetten voor klimaatverandering. Door het internationaal karakter van deze projecten krijgen we een breder draagvlak voor onze kleinschalige acties. Voor dit seminarie zijn 12 verschillende nationaliteiten aanwezig. Het was een inspirerend seminarie waar we informatie verworven aan de hand van good practices en contacten legden tussen nieuwe internationale scholen.

Het krantenartikel uit Het Laatste Nieuws:

Observeren en werkplekleren in het buitenland

Erasmus+ mobiliseert onderwijs, opleiding, jeugd en sport en richt zich op een snel herstel en groei in de toekomst.

2021 brengt een gloednieuw Erasmus+ programma met zich mee. De komende zeven jaar spreken we dus van een new and improved Erasmus+.

Het was nog even wachten, maar de Europese meerjarenbegroting werd op 10 december 2020 goedgekeurd. Dat betekent dat ook het nieuwe Erasmus+ programma 2021-2027 goedgekeurd is!

Met een budget van meer dan €26 miljard wordt het nieuwe Erasmus+ programma inclusiever en innovatiever, groener en digitaler. Zo draagt het programma bij aan het creëren van de Europese Onderwijsruimte (European Education Area) tegen 2025. Het nieuwe Erasmus+ programma mobiliseert onderwijs, opleiding, jeugd en sport en richt zich op een snel herstel en groei in de toekomst.

Het nieuwe Erasmus+ programma biedt talrijke kansen voor leren en lerenden in Europa. Dankzij betere toegankelijkheid en meer flexibele mobiliteitsvormen, biedt het mogelijkheden aan meer diverse groepen, ook diegenen met minder kansen. Mobiliteit voor schoolkinderen is in het nieuwe programma opgenomen. Het biedt ook nieuwe opportuniteiten voor samenwerking, innovatie in curriculumontwerp, de leer- en lespraktijk en promoot zowel ecologische als digitale vaardigheden. Ten slotte ondersteunt het ook nieuwe flagship initiatieven zoals de Europese Universiteiten, de Erasmus Teacher Academies, Centres of Vocational Excellence en DiscoverEU.

Meer uitleg over de mogelijkheden en de toelatingscriteria staat in de Programmagids van Erasmus+