ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนจักราชวิทยา

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียน

ตราโรงเรียน เครื่องหมายพระมหาพิชัยมงกุฏเปล่งรัศมีครอบอักษร จ.ว.

ความหมาย โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยม /2524ทุกคนต้องรักษาเกียรติประวัติ

คุณความดีไว้ตลอดไปในสมกับได้รับพระราช ทานพระมหากรุณาธิคุณ