🏫ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนจักราชวิทยา ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไชต์ผ่าน URL http://www.jv.ac.th หรือ https://sites.google.com/jv.ac.th/chakkaratwittaya

📢ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

>>กรุณา Login ด้วย Account Google โรงเรียนจักราชวิทยา<<

รายงานผลการเรียน อยู่ในรูปแบบเอกสาร รายห้องเรียน ข้อมูลวิชาแสดงเป็น รหัสวิชา หากไม่ทราบชื่อรายวิชาและครูผู้สอน

สามารถตรวจสอบจาก ตารางเรียนนักเรียน หรือ ตารางครูผู้สอน หรือ สอบถามจากครูที่ปรึกษา

กรุณาแชร์ผลการเรียนผ่านกลุ่มไลน์ห้อง หรือ กลุ่มเพจห้อง

*** ห้ามแชร์สาธารณะ***

-----------------------------------------------

✔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/10 ม.1/11 ม.1/12

-----------------------------------------------

✔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9 ม.2/10 ม.2/11 ม.2/12

-----------------------------------------------

✔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10 ม.3/11 ม.3/12

-----------------------------------------------

✔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8 ม.4/9 ม.4/10

-----------------------------------------------

✔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6 ม.5/7 ม.5/8 ม.5/9

-----------------------------------------------

✔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6 ม.6/7 ม.6/8 ม.6/9

-----------------------------------------------

ปฏิทินกิจกรรม

คำสั่งโรงเรียนจักราชวิทยา

จดหมายข่าวโรงเรียนจักราชวิทยา

ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมจักราชวิทยา

Carousel imageCarousel imageCarousel image

บริการเว็บลิงค์