📢ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

>>กรุณา Login ด้วย Account Google โรงเรียนจักราชวิทยา<<

รายงานผลการเรียน อยู่ในรูปแบบเอกสาร รายห้องเรียน ข้อมูลวิชาแสดงเป็น รหัสวิชา หากไม่ทราบชื่อรายวิชาและครูผู้สอน

สามารถตรวจสอบจาก ตารางเรียนนักเรียน  หรือ ตารางครูผู้สอน หรือ สอบถามจากครูที่ปรึกษา

กรุณาแชร์ผลการเรียนผ่านกลุ่มไลน์ห้อง หรือ กลุ่มเพจห้อง

*** ห้ามแชร์สาธารณะ***

-----------------------------------------------

✔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3    ม.1/4    ม.1/5    ม.1/6    ม.1/7    ม.1/8    ม.1/9    ม.1/10    ม.1/11    ม.1/12

-----------------------------------------------

✔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ม.2/1    ม.2/2    ม.2/3    ม.2/4    ม.2/5    ม.2/6    ม.2/7    ม.2/8    ม.2/9    ม.2/10    ม.2/11    ม.2/12

-----------------------------------------------

✔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ม.3/1    ม.3/2    ม.3/3    ม.3/4    ม.3/5    ม.3/6    ม.3/7    ม.3/8    ม.3/9    ม.3/10    ม.3/11    ม.3/12

-----------------------------------------------

✔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ม.4/1    ม.4/2    ม.4/3    ม.4/4    ม.4/5    ม.4/6    ม.4/7    ม.4/8    ม.4/9    ม.4/10  

-----------------------------------------------

✔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ม.5/1    ม.5/2    ม.5/3    ม.5/4    ม.5/5    ม.5/6    ม.5/7    ม.5/8    ม.5/9  

-----------------------------------------------

✔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3    ม.6/4    ม.6/5    ม.6/6    ม.6/7    ม.6/8    ม.6/9    

-----------------------------------------------

ปฏิทินกิจกรรม

คำสั่งโรงเรียนจักราชวิทยา

จดหมายข่าวโรงเรียนจักราชวิทยา

บริการเว็บลิงค์