Witaj w progach I LO!

Jesteś na stronie dla KANDYDATÓW. Aby przejść do strony głównej szkoły kliknij tu.

Lokalizacja

Do naszego liceum dojedziesz :

- metrem (stacja Dworzec Gdański lub stacja Plac Wilsona)

- tramwajem linii 4, 6, 15, 18 (przystanek Plac Inwalidów)

- tramwajem linii 1, 4, 17, 22, 27, 28, 33, 35, 41 (przystanek Plac Grunwaldzki)

Budynek i wyposażenie szkoły

Zobacz!

Nasza szkoła mieści się w pięknym, przedwojennym budynku, który pamięta wiele wydarzeń z historii Warszawy, ale który również jest od lat systematycznie modernizowany.

Posiadamy obecnie:

 • świetnie wyposażone sale lekcyjne

 • aulę z dużą sceną

 • salę konferencyjną

 • dużą halę sportową

 • szatnię z szafkami dla każdego

 • świeżo odnowione boisko

 • bibliotekę, która jest również naszym centrum kulturalnym (zobacz tu)

 • elegancką stołówkę z dużym wyborem dań (przykładowy jadłospis tu)

 • przestrzeń relaksu dla uczniów na szkolnym okrąglaku: kanapy, fotele itp.

 • radiowęzeł prowadzony przez samorząd

 • patio czyli nasz ogród

Życie szkoły

Nasza szkoła tętni życiem. Tu naprawdę dużo się dzieje. W ramach działalności naukowej organizowane są przeróżne warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, czy wyjścia kulturalne. W szkole panuje miła, koleżeńska atmosfera, a uczniowie integrują się, rozwijając swoje talenty na spotkaniach kół zainteresowań.


Działa koło muzyczne, teatralne, artystyczne, taneczne i wiele innych! Poza tym, na każdej przerwie możesz wpaść na "okrąglak", gdzie jest uczniowska strefa relaksu, bądź posłuchać, co leci w szkolnym radiowęźle. Dla uczniów zawsze dostępne jest też biuro psychologa, doradcy zawodowego i szkolne centrum kultury - biblioteka. Panuje tam przemiła, przyjazna atmosfera.

Zobacz, jak Samorząd Szkolny dokumentuje opisuje życie szkoły na Padlecie❗️
Możesz przewijać w dół i w bok.

Historia szkoły

Historia "Jedynki" spod pióra jednego z naszych absolwentów,
Marka Kostrzewy:

W odrodzonej Rzeczypospolitej od 1918 r. zaczęto odbudowywać zręby państwowości i gospodarki. W zrujnowanym ekonomicznie kraju podstawowym zadaniem władz państwowych było odbudowanie oświaty i budownictwa mieszkaniowego.

W Warszawie na terenie Starego Żoliborza powołano w 1921 r. spółldzielnię mieszkaniową zorganizowaną przez grupę działaczy spółdzielczych wywodzących się z Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), obecnie Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa (WSM). Głównym celem WSM było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych inteligencji pracującej i robotników. Również postulowano wyrównanie poziomu edukacyjnego mieszkańców WSM - mu. Powołano Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (RTPD), którego głównym statutowym celem było zajmowanie się problemami społecznego wychowania dzieci i młodzieży. RTPD swój program wychowawczy opierało na swobodnym rozwoju fizycznym i umysłowym jednostki. Wzorowo realizowano program RTPD w działającym od 1927 r. oddziale żoliborskim. Według sprawozdań z działalności żoliborskiego oddziału RTPD za lata 1938 - 1939 działalnością wychowawczą objęto 1309 dzieci realizujac z nimi różne formy stacjonarnej pracy wychowawczej poprzez świetlice i różne zajęcia pozaszkolne.

Żoliborski Oddział RTPD realizując swój program edukacyjny w 1930 r. założył w I Koloni WSM szkołę podstawową im. Bolesława Limanowskiego, obecnie budynki mieszczą m.in.: kino Wisła.

W 1934(1935) r. szkołę podstawową przekształcono w Gimnazjum nadając mu imię B.Limanowskiego. Było ono pierwszą szkołą świecką na Starym Żoliborzu, odznaczającą się wysokim poziomem nauczania. Swoją wysoką pozycję wśród warszawskich szkół średnich przed II wojną światową, gimnazjum zawdzięczało stosowaniu nowoczesnych metod nauczania i wychowania. Gimnazjum łączyło swoją działalność z życiem i celami założycieli kolonii WSM - moskich. Głównym celem tej szkoły było kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu społecznym opartym na ideałach głoszonych przez socjalistów. Według nich nowoczesny człowiek powinien aktywnie uczestniczyć w pracach wytwórczych prowadzonych w warsztatach szkolnych i innych zakładach pomocniczych prowadzonych przez WSM

Pośród dzieci i młodzieży uczeszczającej do Gimnazjum przeważały dzieci robotników i inteligencji żoliborskiej, a także dzieci bezrobotnych zwolnionych od opłat za naukę.

W latach 1939 - 1945 grono pedagogiczne uczące w Gimnazjum prowadziło komplety tajnego nauczania. Absolwenci Gimnazjum im. B.Limanowskiego aktywnie włączyli się do różnych nurtów działalności konspiracyjnej: AK, OW PPS, AL. W wyniku działań wojennych prowadzonych na terenie Starego Żoliborza od 1.08.1944 - 29.09.1944 zostały zniszczone zabudowania I Kolonii WSM przy ul. Z.Krasińskiego nr 10, również budynek gimnazjum.

Po wyzwoleniu Warszawy 17.01.1945 Stary Żoliborz nie był całkowicie zniszczony i dlatego władze oświatowe zdecydowały się na reaktywowanie Gimnazjum im. B.Limanowskiego jako szkoły średniej z numerem I jesienią 1945 r. Gimnazjum uruchomiono w budynku przy ul. Felińskiego nr 15 powstałym w latach dwudziestych dla V Państwowego Gimnazjum i Liceum im. księcia Józefa Poniatowskiego.

Żoliborska Jedynka swoją działalność realizowała jako szkoła świecka i środowiskowa pod opieką RTPD, a następnie TPD. Od 1957 r. pod nazwą I Liceum Ogólnokształcące im. B.Limanowskiego jako jednostka państwowa, a od 1997 przejęta przez gminę Warszawa - Centrum.

Marek Kostrzewa, absolwent z 1973 r

Spacer po szkole dziś

ZAPRASZAMY!