Det Norske Senat

JCI Senate ble opprettet for mer enn 60 år siden. Formålet var og er å kunne gi anerkjennelse til medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for JCI over hele verden. Å bli utnevnt til Senator er den høyeste utmerkelsen et medlem kan få. Som Senator blir man livsvarig medlem av organisasjonen som ellers har 40-års aldersgrense.

Som JCI-senator er en forpliktet til å holde kontakten med og gi støtte til sin lokalforening og JCI gjennom hele livet.

Senatorskapet er en unik måte å uttrykke takknemlighet til en person for hans eller hennes engasjement og fremragende service på enten lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå i medlemsperioden.

JCI Norske Senat er den nasjonale senatsorganisasjonen knyttet til JCI Norway.

President

#50314 Tarlok Singh Sidhu

VP Økonomi

#42093 Erik Kleiven

VP Kommunikasjon

#27438 Odd Johan Stene