ประกาศผลการเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการเรียนโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนสามารถเช็คผลการเรียนในระบบออนไลน์ SGS โดยไม่ต้องมาดูที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา โรคโควิต- 19 โดยสามารถเข้าเช็คได้ที่ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ตามลิ้งค์นี้ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก)

รหัสผ่าน = เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน