วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

JP-2559-Love-king.mp4