ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม สพม.32 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม

คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม จบ ม.3 รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. .................ข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม จบ ม.6 รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. .................