OTÁZKY a ODPOVEDE

Čo robíme?


KLIENTOM.SK poskytuje služby pre potenciálneho klienta a služby pre právnika / advokáta.

Čo nerobíme?


KLIENTOM.SK neposkytuje, neponúka právne služby v žiadnej forme, podobe alebo skrytej službe.

Ako si overím, že môj prípad bude riešiť právnik, na ktorého sa môžem spoľahnúť?


Právne služby môže za odplatu poskytovať jedine subjekt na to oprávnený a to advokát.
Kto nie je držiteľom oprávnenia na poskytovanie právnych služieb, nie je zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK, nemôže poskytovať právne služby, či už sám, alebo subdodávateľsky, teda predávať právnu službu ďalej. Takéto poskytovanie právnej služby je protiprávnym poskytovaním právnych služieb taktiež označované ako Pokútnictvo v právnych službách.

Ako overiť že je osoba, ktorá Vám ponúka právnu službu na to oprávnená?


Kliknutím na tento odkaz, sa dostanete na adresu Slovenskej advokátskej komory, kde sa nachádza zoznam advokátov s vyhľadávaním:https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladanie
Ak sa Vám advokáta nedarí vyhľadať, zrejme ste narazili na pokútnika, teda osobu, ktorá sa Vám snaží poskytnúť právnu službu bez príslušného oprávnenia.Takémuto druhu ponuky Vám odporúčame sa vyhnúť.

Pokútnictvo v právnych službách je problém?


Pre informáciu uvádzame, že takéto konanie môže byť považované za naplnenie skutkovej podstaty trestného činu Neoprávneného podnikania v súbehu s trestným činom Poškodzovania spotrebiteľa a Zneužívania účasti na hospodárskej súťaži, prípadne Krátenia dane. Z verejne dostupných zdrojov vieme, že Slovenská advokátska komora sa účinne snaží bojovať s každou formou pokútnictva.

Prečo v textácii na webe uvádzame prevažne právnik a nie advokát?


V povedomí ľudí je zaužívanejší pojem právnik, než advokát. Pokiaľ niekto potrebuje právnu pomoc, v prvom rade hľadá pomoc právnika a až následným zisťovaním a hľadaním sa dostane k pojmu advokát.