www.ivito.sk

iVITO s. r. o. T: +421 2 2102 5315 IČO: 47 701 862

Svetlá 7 F: +421 2 2102 5315 DIČ: 2024049687

811 02 Bratislava E: ivito@ivito.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 97792/B

Prevádzkovateľ:

Nový spôsob, ako klient nájde svojho právnika a právnik nájde svojho potenciálneho klienta