ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา

ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน

ต.ค. 17-10-62 สอฉ.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการถาบันฯ ฉ.1.pdf

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ivene1.ac.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ในวันและเวลาราชการ

ต.ค. 17-10-62 สอน.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันฯ.pdf

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ivenr2.ac.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ภายในวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ต.ค. 17-10-62 สอน.3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันmix.pdf

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://vein3.pe.hu หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก ได้ตั้งแต่วันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ