FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

AFRIKAANS

KAARTJIES

KAARTJIE PRYSE

   • Kinders onder 3 – Gratis
   • Kinders onder 12 – R50 (slegs op die veld)
   • Volwasse kaarties – R100
   • Pensionarisse – R60

PROGRAM

   • 13:00 Hekke open
   • 16:00 Program begin
   • 18:30 Eindig
   • Sprekers: Gretha Wiid, Nevil Norden en At Boshoff
   • Kunstenaars: Juanita Du Plessis, Robbie Wessels, Andre Venter en Jo Black.

ALGEMENE VRAE

   • Sal daar kaartjies op die dag by Loftus beskikbaar wees?

Slegs indien dit nie uitverkoop is nie

   • Word eie drank / kos toe gelaat in die stadion?

Nee, Loftus Versfeld sal eet en drinkgoed te koop hê vir die geleentheid.

   • Kan ons aansoek doen om ‘n stalletjie te hê op die dag?

Loftus Versfeld besit die reg tot verkope stalletjies. Geen aansoek vir stalletjies sal dus in ag geneem word nie.

   • Wat mag ons saam neem vir die geleentheid ?

GEEN gazebo’s, sambrele, stoele, koelbokse, of eie verversings sal toegelaat word nie. Jul mag wel kussings of komberse in neem indien jy op die Veld area sit.

   • Wat gebeur as dit reën op die dag?

Die weer voorspel ‘n lekker warm, sonnige dag

https://www.accuweather.com/en/za/pretoria/305449/daily-weather-forecast/305449?day=61

   • Is Loftus 4 Jesus kinder vriendelik?

Ja, die geleentheid is vir die hele familie, oud en jonk.

   • Is daar kaart fasiliteite beskikbaar op die dag?

Ja!!

   • Is daar ‘n OTM beskikbaar?

Nee!

HANDELSWARE

   • Weens die aard van die geleentheid sal die verkope van handelsware nie toegelaat word, die doel is om nie wins te maak uit die geleentheid nie.
   • Die eienaars van Loftus Versfeld besit die reg tot verkope van verversings.
   • T-hemp verkope sal nie aanlyn plaasvind nie, aangesien dit ook as handelsware geag word.
   • Individue is welkom om handelsware, op eie risiko, buite die grense van Loftus Versfeld Stadion te verkoop.

PARKERING / VERVOER

   • Parkeer kaartjies kan vooraf bespreek word vir Pretoria Girls High teen R60 per voertuig.

Algemene / Normale parkering by Loftus area is op eie risiko

   • Sal daar “shuttle” dienste beskikbaar wees?

Daar word tans met bus diens verskaffers onderhandel

   • Is daar parkering binne Loftus se terrein?

Nee

   • Waar is die parkeer area vir rolstoel kaartjie houers?
   • By watter hek sal die toegang wees?

Hekke word aangedui op die kaartjie.

   • NB: Bus parking will be along Lynnwood Road next to Pretoria Boys High School, Tshwane Metro Police will be directing buses to the correct parking bays.

ENGLISH

TICKETS

TICKET PRICES

   • Kids under 3 – Free
   • Kids under 12 – R50 (Field tickets only)
   • Adults – R100
   • Pensioners – R60

PROGRAMME

   • 13:00 Gates open
   • 16:00 Programme begins
   • 18:30 End
   • Speakers: Gretha Wiid, Nevil Norden and At Boshoff
   • Artists: Juanita Du Plessis, Robbie Wessels, Andre Venter and Jo Black.

GENERAL

   • Will tickets be available to purchase on the day?

Only if tickets are not yet sold out.

   • Can I bring in my own alcohol/food/drinks into the stadium?

No, Loftus Versfeld will have food and drinks available to purchase on the day.

   • Can I apply for a foodstall etc on the day?

Loftus Versfeld reserves the right to stalls. No applications will be considered.

   • What can I bring to the event?

NO gazebos, umbrellas, chairs, cooler boxes, or own food/drinks will be allowed. You may bring your own cushions or blankets if you are seated in the Field Area.

   • What happens if it rains?

A nice warm and sunny day is forecasted.

https://www.accuweather.com/en/za/pretoria/305449/daily-weather-forecast/305449?day=61

   • Is Loftus 4 Jesus child friendly?

Yes, please bring your whole family

   • Are card facilities available on the day?

Yes

   • Are there ATMs?

No

MECHANDISE

   • Due to the nature of the event the selling of merchandise is not allowed and the aim is not to profit from the event.
   • Food and beverage sales are only licensed to the owners of Loftus Stadium.
   • T-shirts sales will not be done online as it is also deemed as merchandise.
   • Individuals are welcome to sale merchandise at their own risk on the outside perimeter of the Loftus Stadium.

PARKING / TRANSPORT

   • Parking tickets are Pre-Sold for Pretoria Girls High at R60 per vehicle.
   • General / Normal parking around Loftus is at own risk
   • Will there be Shuttle Services?

We are currently negotiating with various Bus Services

   • Can I park in the Loftus parking lot?

No

   • Where do I park if I purchased Assisted Access tickets?
   • Which gates do I use for entry?
   • Gate numbers are printed on the tickets.
   • NB: Bus parking will be along Lynnwood Road next to Pretoria Boys High School, Tshwane Metro Police will be directing buses to the correct parking bays.