Naujienos


Aktualios naujienos ir puslapio atnaujinimai

 • Paskelbta 2020 m. gegužės 27 d. organizuotos vaizdo konferencijosProjektinės veiklos organizavimas mokantis nuotoliniu būdu“ medžiaga. Susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams. Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: projektinės veiklos organizavimo ypatumai nuotolinio ugdymo(si) procese ir šios veiklos vertinimo kriterijai. Vaizdo konferencijoje dalyvavo 180 dalyvių. Vaizdo medžiaga pasiekiama metodinės medžiagos skiltyje Gerosios patirtys“.

 • Karantino metu Lietuvoje užvėrus mokyklų duris, mokytojams teko priimti nuotolinių pamokų iššūkį. Kinas kaip būdas mokomiesiems dalykams aiškinti šiuo laikotarpiu tapo vertinga ir patrauklia mokymo priemone, kurią mokytojai ketina ir toliau integruoti į įprastas pamokas sugrįžus į mokyklas. Tai patvirtino Lietuvos kino centro inicijuotose „Nuotolinėse kino pamokose“ dalyvavę pedagogai. Per septynias projekto savaites prie alternatyvaus mokymo būdo prisijungė per 400 iki šiol platforma nesinaudojusių pedagogų, spėta parodyti 20 lietuviškų filmų tinkančių įvairioms disciplinoms aiškinti. Daugiau informacijos ...

 • Paskelbta 2020 gegužės 20 d. 15:00 val. vykusios vaizdo konferencijos-refleksijos Refleksija mokantis nuotoliniu būdu: iššūkiai ir galimybės vaizdo medžiaga. Susitikimas, kuriame dalyvavo 290 dalyvių, buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams. Medžiaga pasiekiama metodinės medžiagos skiltyje „Gerosios patirtys“.

 • Atnaujintas NŠA metodininkų rengiamas rekomenduojamų „Skaitmeninių mokymo priemonių nuotoliniam mokymui(si)“ sąrašas xlsx. Sąrašas, vartotojo patogumui, pateikiamas ir leidinio formatu. Sąraše pateikiamos įvairios mokymosi priemonės ir šaltiniai, suskirstyti pagal ugdymo sritis ir mokymo priemonių paskirtį. Naujausią, 2020 gegužės 19 d., sąrašo versija pasiekiama skiltyje „Skaitmeninės priemonės“.

 • Parengta edukacinė vaizdo medžiaga „Lietuvių kalbos mokymosi svetainės 5-6 ir 7-8 klasėms ir jų naudojimas“. Vaizdo medžiagoje aptariama, kaip spręsti su „Flash“ įskiepiu iškilusias problemas ir kaip nuosekliai mokytis lietuvių kalbos šiose svetainėse. Vaizdo įrašas visada bus pasiekiamas metodinės medžiagos skiltyje „Vaizdo medžiaga“.

 • Kuriasi inovatyvių, išradingų ir iniciatyvių mokytojų bendruomenė! Suprasdami, kaip svarbu mokytojams mokytis vieniems iš kitų, semtis įkvėpimo ir patirties, šioje bendruomenėje mokytojai dalinasi savo jau išbandytomis inovatyviomis idėjomis, kaip praturtinti ugdymo procesą naujais IT įrankiais ir kaip kurti jaukią bei prasmingą aplinką klasėje bei mokykloje, puikiais metodais, išradinga veikla ir smagiais projektais. Gal bendruomenės nariu norite tapti ir Jūs? daugiau informacijos ... Taip pat informacija bus visada pasiekiama aplinkų skiltyje „Įrankiai/aplinkos“.

Pasitarimai, konsultacijos švietimo skyrių atstovams ir/ar mokyklų vadovams

 • 2020 gegužės 20 d. 15:00 val. bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojai dalyvavo vaizdo konferencijoje „Refleksija mokantis nuotoliniu būdu: iššūkiai ir galimybės. Konferencijoje aptarti klausimai: Refleksijos reikšmė ir svarba nuotolinio ugdymo(si) procese. Kaip panaudoti refleksiją kokybiškam grįžtamajam ryšiui ir kryptingam mokinių ugdymui? Kaip ir kokius pokyčius mokykloje sukuria reflektuojantys mokytojai? Internetinės konferencijos vaizdo medžiaga viešinama ir randama metodinės medžiagos skiltyje „Gerosios patirtys“.

 • Kiekvieną mėnesio trečiadienį, artimiausia 2020 gegužės 27 d., Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionaline švietimo agentūra kviečia bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojus dalyvauti vaizdo konferencijoje „Mokymosi pagalba mokiniui mokantis nuotoliniu būdu: kokie trikdžiai kyla ir kaip juos sprendžiame?“. Konferencijoje aptariami klausimai: mokymosi pagalbos poreikis mokiniui mokantis nuotoliniu būdu; kaip organizuojamas mokymosi pagalbos teikimas mokiniui? kokie sprendimai reikalingi savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu?. Informacija apie prisijungimą prie konferencijos skelbiama www.nsa.smm.lt kiekvieną pirmadienį.

 • Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja reguliarius internetinius susitikimus su savivaldybių administracijų atstovais, kurių metu aptariami 2020 metų brandos egzaminų organizavimo klausimai.

 • Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionaline švietimo agentūra organizuoja reguliarius internetinius susitikimus su mokomųjų dalykų asociacijų atstovais. Artimiausias susitikimas planuojamas 2020 gegužės 19 d. Sekite informaciją www.nsa.smm.lt.

Artimiausi mokymai/konsultacijos (mokytojams, mokiniams)

 • MOKINIAMS. Tęsiamos „LRT pamokėlės“, skirtos ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams ir 1–4 klasių moksleiviams. Projekto organizatoriai – visuomeninis transliuotojas LRT, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Kultūros ministerija. Iniciatyvos globėja – Diana Nausėdienė. „LRT pamokėlės“ prasideda 12 val. per LRT TELEVIZIJĄ, portale LRT.lt ir LRT feisbuke. Apie 2020 gegužės 25-29 d. tvarkaraštį ir praėjusių laidų įrašus daugiau informacijos ...

 • MOKINIAMS. 2020 birželio 2, 4 d. Kauno technologijos universitetas kviečia visus vyresniųjų klasių (11-12 kl.) mokinius į virtualų paskaitų ciklą „Pasiruošk brandos egzaminams su KTU“. 1-2 akademinių valandų užsiėmimus veda KTU lektoriai ir kviestiniai lektoriai (mokomojo dalyko korepetitoriai). Daugiau informacijos ...

 • MOKINIAMS. 2020 birželio 3 d. 15:00 val. projekto „Saugesnis internetas“ komanda kviečia progimnazijų ir gimnazijų vyresniųjų klasių mokinius dalyvauti diskusijoje „Priešiškos informacinės operacijos Lietuvoje . Daugiau informacijos ...

 • MOKINIAMS. KTU moksleivius, abiturientus kviečia į virtualias pamokas, konsultacijas, ruošiantis brandos egzaminams. Daugiau informacijos galima rasti puslapio skiltyje „Mokymai“ prie informacijos mokiniams.

 • 2020 birželio 3, 5, 9 ir 11 dienomis projektas „Teach-UP“ rengia baigiamąją konferenciją – keturių internetinių seminarų ciklą. Čia kartu su akademikais ir praktikais bus aptariami bandymų rezultatai. Konferencijoje bus diskutuojama, ar personalizuota parama nuotoliniuose kursuose – tai geresnio mokytojų profesinio rengimo ir tobulėjimo galimybė? Daugiau informacijos ...

 • MOKINIAMS. iki 2020 birželio 15 d. kiekvieną pirmadienį ir ketvirtadienį nuo 18:10 iki 19:40 val. nuotoliniai seminarai „Matematikos pamokos abiturientams, nuotoliniu būdu besiruošiantiems matematikos brandos egzaminui“, kuriuos organizuoja VGTU. Tai 16 pamokų ciklas, padėsiantis abiturientams pasirengti matematikos brandos egzaminui. Daugiau informacijos ...

 • 2020 birželio 15, 18, 22 d. praktiniai mokymai „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ 2 dalis (mokama). Kauno pedagogų kvalifikacijos centras tęsia mokymų programos „Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ (40 val.) įgyvendinimą ir kviečia dalyvauti šiuose nuotoliniuose praktiniuose mokymuose. Mokymų metu dalyviai įgis teorinių žinių bei praktinių įgūdžių, bus supažindinti su Google for Education įrankių nauda nuotoliniam mokymui organizuoti. Mokymų 2 dalyje bus plačiau nagrinėjami šie įrankiai: Google Sheets, Google Slides, Google Classroom, Google Forms. Daugiau informacijos ...

 • Nacionalinė švietimo agentūra kartu su projektu „Prisijungusi Lietuva“ kviečia šalies mokytojus dalyvauti specialiuosiuose skaitmeninio raštingumo mokymuose. Šie kursai orientuoti į praktinius gebėjimus, todėl dalyviai įgytas žinias galės iš karto panaudoti savo kasdieniame darbe – vesdami pamokas ar paskaitas internetu bei ruošdamiesi joms. Daugiau informacijos ...

 • MOKINIAMS. Abiturientus į nuotolinius parengiamuosius kursus kviečia Vytauto Didžiojo universitetas (VDU). Konsultacijos ir kursai vyksta VDU nuotolinių studijų interaktyvioje platformoje, kurioje kiekvieną savaitę yra gilinamasi į skirtingo dalyko specifiką. Konsultacijų grafikas paskelbtas iki gegužės 9 d. Registracija išankstinė. Daugiau informacijos ...

 • Kiekvienas norintis gali įsiregistruoti ir studijuoti pateiktą mokymosi medžiagąKursų rengimas ir teikimas virtualiojoje mokymosi aplinkoje MOODLE“. Tai savarankiško mokymosi atvirasis internetinis kursas, kurį pristato Lietuvos distancinio mokymosi tinklo LieDM palaikymo ir plėtros konsorciumas. Daugiau informacijos ...

EUN ir UNESCO naujienos

EUN - Europos mokyklų tinkas; UNESCO - Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija.
 • Naujausi siūlomi Europos mokyklų tinklo nuotoliniai mokymai apie skaitmenines technologijas, klimato kaitą, kosmoso mokslus, STEM dienų renginiai, „ES programavimo savaitė“, projektų naujienos ir kita aktuali ugdymo informacija – gegužės mėnesio informaciniame biuletenyje. Šiuo metu visa pateikiama informacija susijusi su aktualiausiomis temomis – karantinu ir nuotoliniu mokymu. Daugiau informacijos ...

 • „Teach-UP“ („Mokytojo kvalifikacijos kėlimas“) – tai švietimo politikos projektas, kurio metu išbandomi du mokymo modelio metodai pradiniame mokytojų rengime ir nuolatiniame profesiniame tobulinime. Rengiami nuotoliniai kursai ir stiprinamos mokytojų kompetencijos keturiose srityse: formuojamasis vertinimas, personalizuotas mokymasis, mokymasis bendradarbiaujant ir kūrybinis mąstymas. Projektas „Teach-UP“ rengia baigiamąją konferenciją – keturių internetinių seminarų ciklą. Daugiau informacijos ...

 • School Education Gateway“ balandžio biuletenyje rasite apibendrintą informaciją apie nuotolinį ugdymą, mokymo išteklius, kitas pedagogines naujienas. Platformoje ypatingas dėmesys buvo skiriamas nuotoliniam mokymui. Karantino metu „School Education Gateway“ platforma išliko atvira ir pasirengusi paremti mokyklinio švietimo bendruomenę nuotoliniu būdu, padėdama tobulinti profesinę kvalifikaciją. Daugiau informacijos ...

 • Europos mokyklų tinklo (EUN) iniciatyvos „ES programavimo savaitė“ (angl. EU Code Week) internetiniai mokymai – 2020 gegužės 11 dieną. Ši iniciatyva skatina programavimo veiklas mokyklose ir padeda mokytojams, kviesdama į nemokamus nuotolinius mokymus „EU Code Week Icebreaker MOOC“. Daugiau informacijos ...

 • Kviečiame skaityti balandžio mėnesio Europos mokyklų tinklo (EUN) naujienlaiškį, kuriame aktualios švietimo naujienas, informacija apie projektus, seminarus. EUN stengiasi padėti mokytojams ir siūlo skaitmeninius švietimo išteklius, kurie gali paįvairinti ugdymą, palengvinti pasiruošimą pamokoms. Siūlomi įdomūs internetiniai seminarai, nuotoliniai mokymai, mokomoji medžiaga,... Daugiau informacijos ...

 • UNESCO siekiamas padėti tėvams, mokytojams, mokykloms ir mokyklų administratoriams palengvinti mokinių mokymąsi nuotoliniu būdu siūlo „Nuotolinio mokymosi sprendimus“ (angl. „Distance learning solutions“). Daugelis sprendimų yra nemokami ir tinkami kelioms kalboms. Siūlomi sprendimai skirstomi į kategorijas atsižvelgiant į nuotolinio mokymosi poreikius. Puslapio gale pateikiamos nuorodos į išorines skaitmeninių sprendimų saugyklas. Daugiau informacijos ...

 • Daugelis šalių mokyklų šiuo metu pereina prie nuotolinių pamokų, todėl EUN nusprendė pasidalinti nuorodomis, kurios pasiūlys idėjų mokytojams ir juos įkvėps. Taip pat pateikia 8 pagrindines mokymosi visą gyvenimą kompetencijas, kaip nuotolinio mokymo(si) išteklius. Daugiau informacijos ...

 • Europos šalys rengiasi nuotoliniam mokymui(si). EUN veikloje dalyvaujančios 31 šalis apsikeitė informacija apie pasirengimą nuotoliniam mokymui(si), iššūkius, su kuriais susiduria skirtingų šalių švietimo sistemos (susitikimo įrašas). Lietuvai šiame nuotoliniu būdu organizuotame susitikime atstovavo Nacionalinės švietimo agentūros l. e. direktoriaus pareigas dr. Vaino Brazdeikis. Daugiau informacijos ...

 • EUN naujienlaiškyje rasite nuotolinio mokymo pasiūlymų. „STEM Atradimai“ (angl. „STEM Discovery“ ) kampanijos partneriai ragina visus apsvarstyti galimybę organizuoti internetinius STEM renginius: internetinius seminarus, pokalbius, diskusijų lentas, viktorinas.

Nuo 2020 kovo 16 dienos prasidėję internetiniai seminarai apie formuojamąjį vertinimą kviečia registruotis mokytojus ir dalyvauti. Europos priemonių rinkinys mokykloms siūlo naują įsivertinimo įrankį ir vaizdo įrašus. Priemonių rinkinys, kuriame yra daugiau nei 150 išteklių duomenų bazė, padeda mokyklų vadovams ir mokytojams paįvairinti ugdymą. Daugiau informacjos ...