Naujienos


Aktualios naujienos ir puslapio atnaujinimai

 • Viešinama 2020 birželio 30 d. vykusios konferencijos Projekto „Media Lab for Bridging Cross-Border Gaps“ gerosios patirties sklaidavaizdo medžiaga. Tarptautinės konferencijos tikslas – pristatyti projekto „Media Lab“ metu sukurtą metodinę medžiagą, skirtą medijų raštingumui plėtoti. Renginio vaizdo medžiaga randama metodinės medžiagos skiltyje „Gerosios patirtys“.

 • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymas dėl Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo.

 • VDU atlikto tyrimoUgdymo įstaigų tvarkymosi su pandemija ir mokyklų izoliacija tyrimas: mokyklų vadovų perspektyva“ rezultatai. Tyrimas buvo skirtas įvertinti, kaip mokyklų vadovai tvarkėsi su COVID19 ir jame dalyvavo virš 400 mokyklų vadovų iš visų mokyklų tipų. Daugiau informacijos ...

 • TAMO grupės atlikta mokytojų ir moksleivių tėvų apklausa rodo, kad du mėnesius vykstančio nuotolinio ugdymo metu tėvai iš pasyvių proceso stebėtojų tapo aktyviais mokytojų pagalbininkais. Daugiau nei 41 proc. šalies pedagogų sako, kad su tėvais bendrauja dažniau nei anksčiau, tuo tarpu net 85 proc. tėvų skiria daugiau dėmesio savo vaikų mokslui. Daugiau informacijos ...

 • Karantino metu Lietuvoje užvėrus mokyklų duris, mokytojams teko priimti nuotolinių pamokų iššūkį. Kinas kaip būdas mokomiesiems dalykams aiškinti šiuo laikotarpiu tapo vertinga ir patrauklia mokymo priemone, kurią mokytojai ketina ir toliau integruoti į įprastas pamokas sugrįžus į mokyklas. Tai patvirtino Lietuvos kino centro inicijuotose „Nuotolinėse kino pamokose“ dalyvavę pedagogai. Per septynias projekto savaites prie alternatyvaus mokymo būdo prisijungė per 400 iki šiol platforma nesinaudojusių pedagogų, spėta parodyti 20 lietuviškų filmų tinkančių įvairioms disciplinoms aiškinti. Daugiau informacijos ...

 • Kuriasi inovatyvių, išradingų ir iniciatyvių mokytojų bendruomenė! Suprasdami, kaip svarbu mokytojams mokytis vieniems iš kitų, semtis įkvėpimo ir patirties, šioje bendruomenėje mokytojai dalinasi savo jau išbandytomis inovatyviomis idėjomis, kaip praturtinti ugdymo procesą naujais IT įrankiais ir kaip kurti jaukią bei prasmingą aplinką klasėje bei mokykloje, puikiais metodais, išradinga veikla ir smagiais projektais. Gal bendruomenės nariu norite tapti ir Jūs? daugiau informacijos ... Taip pat informacija bus visada pasiekiama aplinkų skiltyje „Įrankiai/aplinkos“.

Švietimo skyrių atstovų ir/ar mokyklų vadovų pasitarimai

Žemiau pateikiami paskutinieji vykę renginiai/konsultacijos/konferencijos. Medžiagą iš vykusių internetinių renginių (NŠA ir ŠMSM) galima rasti skiltyse „Gerosios patirtys“ ir „Virtualios konsultacijos“.


 • 2020 birželio 17 d. bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojai dalyvavo 10-oje vaizdo konferencijoje Mokyklų atradimai reaguojant į COVID-19 iššūkį. Konferencijoje kalbėta apie tai, kas svarbu švietime šiandien (aptarti EBPO tyrimo rezultatai), ieškota geros mokyklos aspektų raiškos organizuojant ugdymą karantino laikotarpiu. Mokyklų direktorių pavaduotojai panelinėje diskusijoje dalinosi įžvalgomis, kokią gerąją patirtį iš vykusių vaizdo konferencijų pavyko pritaikyti ugdymo procese, o švietimo ekspertai apibendrino mokyklų atradimus reaguojant į COVID-19 iššūkį. Internetinės konferencijos vaizdo medžiaga randama metodinės medžiagos skiltyje „Gerosios patirtys“.

 • 2020 birželio 10 d. 15 val. bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojai dalyvavo vaizdo konferencijoje „Kaip sėkmingai pasiruošti 2020–2021 mokslo metams?“. Konferencijoje aptarti kausimai: Patirtys iki nuotolinio mokymo ir mokant nuotoliniu būdu idėjos kitiems mokslo metams. Duomenys, reikalingi ugdymo procesui tobulinti. Kaip atsižvelgti į mokinių poreikių įvairovę? Kaip stiprinti mokėjimą mokytis?. Internetinės konferencijos vaizdo medžiaga randama metodinės medžiagos skiltyje „Gerosios patirtys“.

 • 2020 birželio 3 d. 15:00 val. bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojai dalyvavo vaizdo konferencijoje „Kaip organizuojame ugdymo procesą birželio mėnesį?”. Konferencijoje aptariami klausimai: Ugdymo veiklų įvairovė baigiantis ugdymo procesui. Ugdymo veiklų kaita ir mokinio motyvacija. Internetinės konferencijos vaizdo medžiaga viešinama ir randama metodinės medžiagos skiltyje „Gerosios patirtys“.

 • 2020 gegužės 20 d. 15:00 val. bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojai dalyvavo vaizdo konferencijoje „Refleksija mokantis nuotoliniu būdu: iššūkiai ir galimybės. Konferencijoje aptarti klausimai: Refleksijos reikšmė ir svarba nuotolinio ugdymo(si) procese. Kaip panaudoti refleksiją kokybiškam grįžtamajam ryšiui ir kryptingam mokinių ugdymui? Kaip ir kokius pokyčius mokykloje sukuria reflektuojantys mokytojai? Internetinės konferencijos vaizdo medžiaga viešinama ir randama metodinės medžiagos skiltyje „Gerosios patirtys“.

Mokymai/konsultacijos (mokytojų, mokinių)

Informaciją apie skelbtus mokymus galima rasti skiltyje „Mokymai“.

Rekomenduojame vykusių mokymų medžiagos ieškoti Nacionalinės švietimo agentūros youtube kanale arba Mokytojo TV“ interneto svetainėje, kurioje rasite ne tik NŠA metodininkų, bet ir kitų švietimo bendruomenės dalyvių parengtus vaizdo įrašus nuotolinio mokymo(si) tema. Visiems interneto svetainėje viešinamiems vaizdo įrašams priskirti reikšminiai žodžiai. Reikiamus vaizdo įrašus galima rinktis pagal mokomąjį dalyką, atsižvelgiant į tikslinę auditoriją.

EUN ir UNESCO naujienos

EUN - Europos mokyklų tinkas; UNESCO - Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija.
 • 2020.07.17. Kviečiame skaityti naująjį Europos mokyklų tinklo naujienlaiškį. Liepos mėnesio naujienlaiškyje jūsų laukia aktualiausios švietimo naujienos, informacija apie projektus, mokymai ir ištekliai. Šį mėnesį itin daug dėmesio skiriama įvairiems mokymams: mokytojams siūlomi internetiniai kursai, nuotoliniai seminarai apie STEM ugdymą, formuojamąjį vertinimą, lyderystę ir kt. Europos mokyklų tinklo akademija (angl. European Schoolnet Academy) parengė naujų rudens nuotolinių kursų katalogą, į kai kuriuos kursus jau galima registruotis ir dabar. Daugiau informacijos ...

 • 2020.06.18. Europos mokyklų tinklo akademija (angl. European Schoolnet Academy) pristato nuotolinių rudens mokymų katalogą. Nuo rugsėjo mokytojams ir kitiems švietimo srities specialistams siūlomas naujas penkių internetinių kursų rinkinys. Naujoje nemokamų internetinių kursų semestro programoje – kodavimo, STEM ugdymo ir skaitmeninių kompetencijų sritys. Daugiau informacijos ...

 • 2020.06.16. Europos mokyklų tinklo akademija (angl. „European Schoolnet Academy“), „Scientix“ ir „STE(A)MIT“ suvienijo jėgas, kad išleistų pirmąjį STEM masinių internetinių atvirųjų kursų (angl. STEM MOOCs) rinkinį su specialiu kurso baigimo pažymėjimu. Nuotolinių kursų „STEM yra visur!“ metu mokytojai galės tobulinti savo kompetencijas, spręsti realias STEM problemas savo pamokose, o įgyvendinti STEM integruotą pamokų planą padės projekto „STE(A)M IT “ internetinis kursas. Daugiau informacijos ...

 • 2020.06.08. Skaitykite birželio mėnesio Europos mokyklų tinklo naujienlaiškį ir sužinosite aktualias švietimo naujienas, informaciją apie projektus, renginius. Jūsų laukia nuotolinis seminaras apie pasidalijamąją lyderystę, nuotolinis renginys apie STEM ugdymą, nauji „Horizontas 2020“ programos projektai ir dar daug daugiau. Daugiau informacijos ...

 • 2020.06.02. Mokytojai gali ugdyti supratimą apie klimato kaitą, tačiau tai gali būti nemenkas iššūkis. 2020 birželio 2 dieną 18:00 val. mokytojai kviečiami prisijungti prie nuotolinio seminaro ir pasiklausyti dviejų ekspertų, kaip mokyklos ir mokytojai su mokiniais gali aptarti klimato pokyčių temas pamokose. Seminaras vyks anglų kalba. Daugiau informacijos ...

 • 2020.05.18. Naujausi siūlomi Europos mokyklų tinklo nuotoliniai mokymai apie skaitmenines technologijas, klimato kaitą, kosmoso mokslus, STEM dienų renginiai, „ES programavimo savaitė“, projektų naujienos ir kita aktuali ugdymo informacija – gegužės mėnesio informaciniame biuletenyje. Šiuo metu visa pateikiama informacija susijusi su aktualiausiomis temomis – karantinu ir nuotoliniu mokymu. Daugiau informacijos ...

 • 2020.05.15. „Teach-UP“ („Mokytojo kvalifikacijos kėlimas“) – tai švietimo politikos projektas, kurio metu išbandomi du mokymo modelio metodai pradiniame mokytojų rengime ir nuolatiniame profesiniame tobulinime. Rengiami nuotoliniai kursai ir stiprinamos mokytojų kompetencijos keturiose srityse: formuojamasis vertinimas, personalizuotas mokymasis, mokymasis bendradarbiaujant ir kūrybinis mąstymas. Projektas „Teach-UP“ rengia baigiamąją konferenciją – keturių internetinių seminarų ciklą. Daugiau informacijos ...

 • 2020.05.11. School Education Gateway“ balandžio biuletenyje rasite apibendrintą informaciją apie nuotolinį ugdymą, mokymo išteklius, kitas pedagogines naujienas. Platformoje ypatingas dėmesys buvo skiriamas nuotoliniam mokymui. Karantino metu „School Education Gateway“ platforma išliko atvira ir pasirengusi paremti mokyklinio švietimo bendruomenę nuotoliniu būdu, padėdama tobulinti profesinę kvalifikaciją. Daugiau informacijos ...

 • 2020.04.27. Europos mokyklų tinklo (EUN) iniciatyvos „ES programavimo savaitė“ (angl. EU Code Week) internetiniai mokymai – 2020 gegužės 11 dieną. Ši iniciatyva skatina programavimo veiklas mokyklose ir padeda mokytojams, kviesdama į nemokamus nuotolinius mokymus „EU Code Week Icebreaker MOOC“. Daugiau informacijos ...

 • 2020.04.15. Kviečiame skaityti balandžio mėnesio Europos mokyklų tinklo (EUN) naujienlaiškį, kuriame aktualios švietimo naujienas, informacija apie projektus, seminarus. EUN stengiasi padėti mokytojams ir siūlo skaitmeninius švietimo išteklius, kurie gali paįvairinti ugdymą, palengvinti pasiruošimą pamokoms. Siūlomi įdomūs internetiniai seminarai, nuotoliniai mokymai, mokomoji medžiaga... Daugiau informacijos ...

 • UNESCO siekiamas padėti tėvams, mokytojams, mokykloms ir mokyklų administratoriams palengvinti mokinių mokymąsi nuotoliniu būdu siūlo „Nuotolinio mokymosi sprendimus“ (angl. „Distance learning solutions“). Daugelis sprendimų yra nemokami ir tinkami kelioms kalboms. Siūlomi sprendimai skirstomi į kategorijas atsižvelgiant į nuotolinio mokymosi poreikius. Puslapio gale pateikiamos nuorodos į išorines skaitmeninių sprendimų saugyklas. Daugiau informacijos ...

 • 2020.04.11. Daugelis šalių mokyklų šiuo metu pereina prie nuotolinių pamokų, todėl EUN nusprendė pasidalinti nuorodomis, kurios pasiūlys idėjų mokytojams ir juos įkvėps. Taip pat pateikia 8 pagrindines mokymosi visą gyvenimą kompetencijas, kaip nuotolinio mokymo(si) išteklius. Daugiau informacijos ...

 • 2020.03.23. Europos šalys rengiasi nuotoliniam mokymui(si). EUN veikloje dalyvaujančios 31 šalis apsikeitė informacija apie pasirengimą nuotoliniam mokymui(si), iššūkius, su kuriais susiduria skirtingų šalių švietimo sistemos (susitikimo įrašas). Lietuvai šiame nuotoliniu būdu organizuotame susitikime atstovavo Nacionalinės švietimo agentūros l. e. direktoriaus pareigas dr. Vaino Brazdeikis. Daugiau informacijos ...

 • EUN naujienlaiškyje rasite nuotolinio mokymo pasiūlymų. „STEM Atradimai“ (angl. „STEM Discovery“ ) kampanijos partneriai ragina visus apsvarstyti galimybę organizuoti internetinius STEM renginius: internetinius seminarus, pokalbius, diskusijų lentas, viktorinas.

Nuo 2020 kovo 16 dienos prasidėję internetiniai seminarai apie formuojamąjį vertinimą kviečia registruotis mokytojus ir dalyvauti. Europos priemonių rinkinys mokykloms siūlo naują įsivertinimo įrankį ir vaizdo įrašus. Priemonių rinkinys, kuriame yra daugiau nei 150 išteklių duomenų bazė, padeda mokyklų vadovams ir mokytojams paįvairinti ugdymą. Daugiau informacjos ...