Regioninis ŠVIS projektas-->veiklų įgyvendinimas

Numatyta projekto įgyvendinimo trukmė 30 mėnesių