Rezultatai

Pagrindiniai projekto rezultatai

· Išplėsta LAMA BPO informacinė sistema į BPIS informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą.

· Parengta profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtros analizės ataskaita (žiūrėti žemiau – 1 dokumentas).

· Atnaujinta finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (IS FVA).

· Sukurta virtualios mokymosi aplinkos komponentė ugdymo profesinių informacinė sistema sudaryta iš elektroninio dienyno, elektroninio tvarkaraščio ir virtualios mokymosi aplinkos (VMAK).

· Sukurta profesinės mokyklos informacinė sistema (PMIS) (su dokumentų valdymo sistema).

· Atnaujinti švietimo registrai (ŠR): mokinių registras (MR) ir pedagogų registras (PR) ir kiti.

· Atnaujinta švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

· Parengta profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėsenos rodiklių analizės ataskaita (žiūrėti žemiau – 2 dokumentas).

· Parengtas tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimo PIAAC bandomojo tyrimo instrumentarijus.

ŠITC galutinė ataskaita- 2018.01.22 v3.1.docx
Stebėsenos rodiklių analizės ataskaita 2018.08.17.pdf