NŠA (buvę ITC) projektai

Partneriai projektuose:

  • Atviri duomenys. Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas, (pagrindinis - IVPK)

  • Neformalus. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra (pagrindinis - LMNŠC)

  • Regioninis ŠVIS. Duomenimis pagrįsto švietimo valdymo kultūros plėtra savivaldybėse (pagrindinis - ŠMM)

  • ŠVIS mokslas. Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas (pagrindinis - MOSTA)