Projekto veiklos

„Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-02)