Projekto rezultatai

„Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-02)

1. Parengti mokyklų darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą, kompetencijos tobulinimo programą (modelį) ir mokymo medžiagą (virtualų kursą).

1.1. „DigiCompOrg“ įsivertinimo įrankio vertimas ir adaptavimas:

      • Įsivertinimo įrankis SELFIE: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_lt (adaptavo V. Navickienė, L. Stankevičienė)
      • Leidinys „Mokymo ir mokymosi savianalizės priemonė, skatinanti ugdyme efektyviai naudotis skaitmeninėmis technologijomis“ (parengė V. Navickienė, L. Stankevičienė)
Selfie.pdf

1.2. Darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą mokyklose, mokymų programos bei mokymų medžiagos (virtualaus kurso) parengimas ir įkėlimas į virtualią mokymosi aplinką: