Projekto kontaktai

„Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-02)

Projekto priežiūros komitetas

Vaino Brazdeikis, Švietimo informacinių technologijų centras

Loreta Graželienė, Švietimo ir mokslo ministerija

Tomas Jankūnas, Vilniaus Antakalnio progimnazija

Daiva Karvelienė, Europos socialinio fondo agentūra

Mantas Masaitis, Švietimo informacinių technologijų centras

Edita Sederevičiūtė, Ugdymo plėtotės centras

Ingrida Šedeckytė - Lagunavičienė, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Skaidra Vaicekauskienė, Informacijo technologijų mokymo centras

Vitalija Vitta, Švietimo ir mokslo ministerija

Projekto administravimas

Projekto vadovė - Asta Buinevičiūtė, el. paštas: asta.buineviciute@itc.smm.lt, tel. (8 5) 2356 132

Projekto finansininkė - Rima Mickevičienė, el. paštas: rima.mickeviciene@itc.smm.lt, tel. (8 5) 2356 133